03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Razširjeni program

 

Vključeni smo v triletni poskus izvajanja razširjenega programa v celoti, kar pomeni izvajanje prvega tujega jezika v 1. razredu in drugega tujega jezika v 7. razredu ter da uvajamo spremembe v razširjen program, ki se izvaja pred, med in po obveznem pouku. Razširjen program vključuje vse prejšnje organizacijske oblike razširjenega programa  (JV, ID, OPZ, MPZ, OPB, NIP, DOD/DOP, ISP, kolesarski izpit). Vzgojno-izobraževalne dejavnosti razširjenega programa smiselno dopolnjujejo obvezni program osnovne šole in prispevajo h kakovostnemu preživljanju prostega časa učenk in učencev.

Poudarek je na vsebini treh nosilnih področij: gibanju in zdravju za dobro psihično in fizično počutje, kulturi in tradiciji ter na vsebinah, ki izhajajo iz življenja in dela osnovne šole.

 

Podlago za izvedbo RaP predstavlja Zakon o osnovni šoli (2006), Predmetnik osnovne šole (2014) in kurikularni dokument Razširjeni program osnovne šole (2018), iz katerega so povzeti splošni cilji in načela novega RaP.

 

URNIK DEJAVNOSTI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA: IZBIRNE DEJAVNOSTI OD 1. DO 5. RAZRED (MATIČNA ŠOLA) – 2022/2023:

RaP 1-5

RaP 6-9

RaP PŠ

SEZNAM DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021:

 

GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE KULTURA IN TRADICIJA VSEBINE IZ ŽIVLJENJA IN DELA OŠ
Gibanje (MŠ in PŠ) Bralni klub (MŠ) Angleška bralna značka in samostojno učenje (MŠ)
NIP Šport (MŠ in PŠ) Čebelarji (MŠ) Cankarjevo tekmovanje (MŠ)
Kulinarični kotiček (MŠ) oz. Kuhanje in peka (PŠ) Dramski krožek (MŠ) First Lego League (MŠ)
Mladi reševalci (MŠ) Gledališče (PŠ) First Lego League Junior (MŠ)
Planinci (MŠ in PŠ) Igrajmo se po kitajsko (MŠ) LEGO (MŠ)
Ples (MŠ) Knjižničarski krožek (MŠ) Mladi zgodovinarji (MŠ)
Življenje v naravi (MŠ) Likovno ustvarjanje (MŠ) NIP Računalništvo (MŠ in PŠ)
Naravoslovje in tehnologija (MŠ) Samostojno učenje (MŠ in PŠ)
Nemško jezikanje (MŠ) Skupinske igre (MŠ)
Mini otroški pevski zbor (MŠ) Socialne Igre (MŠ)
NIP Tehnika (MŠ) Šah (MŠ)
Mladinski pevski zbor (MŠ) Šolska skupnost in Šolski parlament (MŠ)
Otroški pevski zbor (MŠ in PŠ)
Pravljični krožek (MŠ)
Ročne spretnosti (MŠ)
Svet in jaz (MŠ)
Španščina (MŠ)

 

GRADIVO:

Predstavitev dejavnosti 2022/2023

Predstavitev dejavnosti 2020-2021

Urnik dejavnosti, šolsko leto 2020/2021

Urnik dejavnosti PŠ Mlinše, šolsko leto 2020/2021

BILTEN STARŠEV OSIK april 2019

Časovna najava za RaP-MŠ (od 1.-5.r., april 2019)

Časovna najava za RaP-PŠ (od 1.-5.r., april 2019)

 

ARHIV:

SEZNAM DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020:

 

GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE KULTURA IN TRADICIJA VSEBINE IZ ŽIVLJENJA IN DELA OŠ
Gibanje (MŠ in PŠ) Bralni klub (MŠ) Angleška bralna značka in samostojno učenje (MŠ)
NIP Šport (MŠ in PŠ) Čebelarji (MŠ) Cankarjevo tekmovanje (MŠ)
Kulinarični kotiček (MŠ) oz. Kuhanje in peka (PŠ) Dramski krožek (MŠ) First Lego League (MŠ)
Mladi reševalci (MŠ) Gledališče (PŠ) First Lego League Junior (MŠ)
Planinci (MŠ in PŠ) Igrajmo se po kitajsko (MŠ) LEGO (MŠ)
Ples (MŠ) Knjižničarski krožek (MŠ) Mladi zgodovinarji (MŠ)
Življenje v naravi (MŠ) Likovno ustvarjanje (MŠ) NIP Računalništvo (MŠ in PŠ)
Naravoslovje in tehnologija (MŠ) Samostojno učenje (MŠ in PŠ)
Nemško jezikanje (MŠ) Skupinske igre (MŠ)
Mini otroški pevski zbor (MŠ) Socialne Igre (MŠ)
NIP Tehnika (MŠ) Šah (MŠ)
Mladinski pevski zbor (MŠ) Šolska skupnost in Šolski parlament (MŠ)
Otroški pevski zbor (MŠ in PŠ)
Pravljični krožek (MŠ)
Ročne spretnosti (MŠ)
Svet in jaz (MŠ)
Španščina (MŠ)

 

SEZNAM DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019:

 

GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE KULTURA IN TRADICIJA VSEBINE IZ ŽIVLJENJA IN DELA OŠ
Gasilci in TPO (PŠ) Glasbene in socialne igre (PŠ) Cankarjevo tekmovanje (MŠ)
Gibanje (MŠ in PŠ) Gledališče (PŠ) First Lego League (MŠ)
Kulinarični kotiček (MŠ) oz. Kuhanje in peka (PŠ) Igrajmo se po kitajsko (MŠ) First Lego League Junior (MŠ)
Planinci (MŠ in PŠ) Književnost na filmu (MŠ) Igre (PŠ)
Rokomet (MŠ) Knjižni molji (MŠ) Knjižničarji (MŠ)
Šport (MŠ in PŠ) Likovno ustvarjanje (PŠ) LEGO (MŠ)
Mladi čebelarji (MŠ) Mladi zgodovinarji (MŠ)
Mladi knjižničarji (MŠ) Računalništvo (MŠ in PŠ)
Mini otroški pevski zbor (MŠ) Samostojno učenje (MŠ in PŠ)
Mladinski pevski zbor (MŠ) Šah (MŠ)
Nemško jezikanje (MŠ in PŠ) Šolska skupnost in Šolski parlament (MŠ)
Otroški pevski zbor (MŠ in PŠ) Ustvarjanje (MŠ in PŠ)
Španščina (MŠ) Vesela šola PIL (MŠ)
Tehnika (MŠ) Vrstniška učna pomoč (MŠ)
Turistični podmladek (MŠ)
Učimo se po kitajsko 1 (MŠ)
Dostopnost