03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Pomembno je, da pri učencih razvijamo socialne kompetence ter medsebojno strpno sporazumevanje ter dogovarjanje med vrstniki, saj jih damo s tem dobro popotnico za nadaljnje življenje. Med izvajanjem glasbenih in socialnih iger učenci krepijo in razvijajo neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti, samospoštovanje ter odgovornost do sebe in drugih, nenazadnje pa tudi svoje prosocialno vedenje (empatija, solidarnost). Z igrami kot so: Glasbeni kipi, Jakec, kje si? Glasbeni ptiči, Mi gremo pa v Rakitnico … in s pogovori, smo torej krepili medosebne odnose ter učencem dvigovali samopodobo in samozavest.

Dostopnost