03 56 70 200 tajnistvo@osik.si
Mini rokomet je »mlajši brat« rokometa, namenjen otrokom od šestega do enajstega leta starosti. Zaradi prilagojenih pravil je za otroke izredno zanimiv in ga zelo radi igrajo. Igra je dinamična, privlačna in bogata z vidika gibalnih nalog, ki se v njej pojavljajo. Mini rokomet motivira in sprošča igralce, ki že znajo igrati rokomet, in tudi tiste, ki ga ne obvladajo. Prek igre pri otrocih laže dosežemo zadane cilje, to pa so lahko razvoj igrivosti, izboljšanje sposobnosti, moralnih odlik ter vzgoja in izobraževanje.
Dostopnost