03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

FIRST ® LEGO® Liga Jr. je netekmovalen, multidisciplinaren in zabaven program izkustvenega učenja in dela.

Oblikovan je tako, da otroci, stari od 6 do 10 let, s pomočjo priljubljenih LEGO kock in gradnikov spoznavajo matematiko, naravoslovje, tehniko, računalništvo in informatiko na način, ki je povsem primeren in prilagojen njihovi starosti.

Otroci uporabljajo preprosto orodje LEGO Education WeDo (Legokocke, motorček, senzorji itd.), ki jim omogoča, da se z njegovo pomočjo naučijo glavnih prvin programiranja, kar potem prenesejo v vsakdanje življenje. Z uporabo LEGO Education WeDo pri otrocih spodbujamo sodelovalno učenje ter komunikacijske spretnosti. LEGO Education WeDo je zelo motivacijsko naravnan za otroke v prvem in drugem triletju osnovne šole, saj gre za sestavljanje Legokock v različne oblike, nato pa lahko te oblike z uporabo preprostih ukazov v programu WeDo sprogramiramo, da se premikajo, kot želimo.

 

Dostopnost