03 56 70 200 tajnistvo@osik.si
Z izbiro neobveznega izbirnega predmeta šport, je učencem omogočena dodatna športna aktivnost, pri kateri se bodo seznanili z raznovrstnimi športnimi vsebinami in nadgradili svoje motorične sposobnosti ter različna športna znanja. Poleg tega je glavni namen izbirnega predmeta, da učenci prijetno doživljajo šport, se naučijo spoštovati pravila športnega obnašanja, oblikujejo odgovoren odnos do lastnega zdravja in medsebojno sodelujejo ter razvijajo zdravo tekmovalnost. Izvajanje raznolikih športnih dejavnosti omogoča pridobivanje gibalnih kompetenc, kar predstavlja eno od najpomembnejših razvojnih nalog v otroštvu in mladostništvu. Učenci, ki se vključijo v vsebine neobveznega predmeta, pri tem predmetu niso ocenjeni.
Dostopnost