03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Učenci se redno sestajajo pri urah oddelčne skupnosti (UOS). V začetku šolskega leta izberejo dva predstavnika oddelka. Izbrani predstavniki so povezani v šolsko skupnost, sestanejo se vsaj trikrat letno. Srečanja so namenjena obravnavi tem iz življenja in dela šole, oblikovanju predlogov, pohval oz. pripomb za boljše delo ter oblikovanju predlogov za izboljšanje šolske klime oz. kulture. Poleg tega predstavniki opravljajo še druge naloge, spodbujajo učence k sodelovanju v šolskih, humanitarnih akcijah, prostovoljnem delu, informirajo o aktualnih temah, … so torej zgled in vez med učenci v oddelku in šolsko skupnostjo.

Šolski parlament pa sestavljajo učenci, ki se vključijo prostovoljno. Na sestankih se preko različnih aktivnosti seznanjajo z letno temo otroškega parlamenta ter o njej razpravljajo. Izbrana tema za šolsko leto 2019/20 je »Moja poklicna prihodnost«. V tem šolskem letu se bodo parlamenti odvili že 30. leto.

Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Učence spodbuja k izražanju lastnega mnenja, sodelovanju v družbenem dogajanju in k pridobivanju novih znanj. Delo šolskega parlamenta se nadaljuje s parlamentom na občinski oz. regionalni ravni in zaključi na nacionalnem otroškem parlamentu. Tam predstavniki vsako leto izberejo tudi novo temo za naslednje šolsko leto.

Z delom in pobudami predstavnikov šolske skupnosti in parlamenta so seznanjeni učitelji, vodstvo šole ter predstavniki Sveta staršev in Sveta šole. Mentorica v šolskem letu 2019/20 bo Marjana Pintarič. Sestanki bodo ob četrtkih, 6. in 7. šolsko uro.

Dostopnost