03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Zaradi spremenjenega načina življenja je v današnjem času športna aktivnost izrednega pomena. Sedenje pred računalnikom, televizorjem in nenazadnje tudi v šoli, prinaša negativne posledice. Zato bomo učencem med poukom omogočili gibanje zunaj. Učenci imajo možnost izbire športne zvrsti in tako kar se da uživajo v svojem gibanju. Imamo zelo dobre pogoje za gibanje, zato se učenci lahko sprehajajo po atletski stezi, igrajo nogomet, rokomet, odbojko, košarko… Naš cilj je, da se učenci nadihajo svežega zraka in tako lažje funkcionirajo pri pouku.

 

Gibanje med poukom matematike:

Dostopnost