03 56 70 200 tajnistvo@osik.si
Mladi čebelarji se zavedamo, kako pomembne so čebele in da brez njih ni ne hrane ne nas. Glavni namen dejavnosti je razviti pozitiven odnos do kulture čebelarstva, tradicije in ohranjanja narave. Pridni smo kot čebele, saj raziskujemo, se učimo, veliko časa pa namenimo tudi praktičnemu delu. Tako smo jeseni opazovali čebele v čebelnjaku, kako se pripravljajo na zimo, pozimi smo žičili sate, pekli medenjake in izdelovali svečke. Spomladi pa smo ponovno obiskali naše čebele in jih opazovali pri njihovem delu. Udeležili smo se tudi ApiSlovenije v mesecu marcu in v maju tekmovali na čebelarskem tekmovanju v Beltincih. Veselimo pa se že toplih dni, ko bomo točili med. Vseskozi smo se skozi igro in ustvarjanje učili vse o čebelah in čebelarjenju.
Dostopnost